Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij

Nota prawna

Zapraszamy do korzystania i cytowania:

W odniesieniu do artykułów dostępnych i opublikowanych na Blogu, LSW udziela bezpłatnej licencji obejmującej rozpowszechnianie, kopiowanie i odtwarzanie pojedynczych artykułów w celach niekomercyjnych, pod warunkiem oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem autora, odnośnikiem (hyperlink) do strony głównej bloga (www.lswipblog.pl) oraz dopiskiem: „Tekst pochodzi ze strony internetowej »LSW IP BLOG – Blog o własności intelektualnej« kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy”. Powyższa licencja nie obejmuje innych elementów Bloga, w szczególności układu graficznego, zdjęć, logotypów, kodu źródłowego.

Zachęcamy również do cytowania z oznaczeniem jak wyżej.

Zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem artykułów zapraszamy do kontaktu z redakcją.

 

Uwaga dot. treści bloga:

Artykuły zamieszczone na Blogu stanowią wyraz poglądów ich autorów i nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej. Tym samym nie powinny być samodzielną podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej lub czynności prawnej. Działania takie powinny zawsze być poprzedzoną dogłębną analizą prawną uwzględniającą konkretny stan faktyczny oraz wszystkie okoliczności danej sprawy. Treść Bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa – artykuły mogą bowiem ulec dezaktualizacji wskutek zmian w powszechnie obowiązującym prawie lub rozbieżności w orzecznictwie sądowym lub w razie zmian poglądów doktryny.

 

Informujemy i dziękujemy:

Informujemy, że autorem zdjęć Autorów bloga jest Pan Wojciech Wieteska. Pani Katarzyna Baumiller wykonała projekt adaptacji zabytkowego budynku warszawskiego biura Kancelarii. Przygotowała także aranżację wnętrz LSW. Oprawę graficzną dokumentów i logo przygotowała Agencja Brain, projekt bloga wykonała Agencja The Story. Dziękujemy!

 

Informacja dotycząca plików cookies:

LSW IP Blog („Blog”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies („Cookies”). Cookies stanowią anonimowe dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych w ramach Bloga.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca Bloga – Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 62.

Cookies, stosowane w ramach Portalu są wykorzystywane w celu: umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Bloga (w tym z funkcjonalności portalu WordPress.com); uwierzytelnienia użytkowników (dot. usług wymagających uwierzytelniania w ramach Bloga); tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Bloga korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; zapamiętywania indywidualnych ustawień użytkownika Bloga w danej przeglądarce.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wydawca Bloga informuje, że ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Blogu.

 

Redakcja Bloga:

Redaktor Naczelny – adw. Maciej Kubiak

Adres redakcji: ul. Szara 10; 00-420 Warszawa

Wydawca: Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 3782.

 

LSW IP BLOG – Blog o własności intelektualnej jest zarejestrowany w rejestrze prasy prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją PR 19176.