Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij

Film a pandemia

COVID-19: wytyczne dla instytucji artystycznych oraz organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych – Katarzyna Michalik

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wytyczne dla branży artystycznej i rozrywkowej. Wśród nich znalazły się wytyczne dla instytucji artystycznych oraz organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych.Opublikowane wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce obejmują m.in. następujące zagadnienia:

  • Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
  • Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
  • Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
  • Zasady organizacji widowni.
  • Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  • Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
  • Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
  • Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

 

 

Maski na planie filmowym w dobie epidemii COVID-19 – Katarzyna Michalik i Piotr Nikołajuk

Temat konieczności używania masek w celu zapobiegania transmisji wirusa SARS-CoV-2  i utrzymania odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy budzi sporo emocji szczególnie w branży filmowej. Z jednej strony wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych nie podlegają ograniczeniom, z drugiej natomiast 1,5 m dystans społeczny lub nakaz noszenia maseczek skutecznie uniemożliwią prowadzenie działalności przez przedsiębiorców działających w tej branży.

 

Wsparcie finansowe branży artystycznej – Katarzyna Michalik

Niewątpliwie wśród najbardziej „doświadczonych” przez epidemię Covid-19 grup zawodowych są podmioty prowadzące działalność kulturalną a także twórcy i artyści, których działalność musiała zostać tymczasowo zawieszona lub nadal podlega dotkliwym ograniczeniom. Problem został zauważony przez ustawodawcę już na początku epidemii – w marcu zostały wprowadzone ustawowe przepisy umożliwiające wsparcie finansowe osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku gdy działalność twórcza lub artystyczna nie mogła być kontynuowana ze względu na wprowadzone w okresie epidemii ograniczenia, zakazy i nakazy lub bez naruszenia wspomnianych ograniczeń.

 

Produkcja filmowa w czasie COVID-19 – Maciej Kubiak, Piotr Nikołajuk i Katarzyna Michalik

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych oraz związanej z nią działalności postprodukcyjnej (działalności sklasyfikowanej w klasach PKD 59.11 i 59.12), nie podlega ograniczeniom. Ograniczeniu podlega jedynie działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu. Należy również podkreślić, że wprowadzony przedmiotowym rozporządzeniem zakaz organizowania zgromadzeń nie ma zastosowania do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

 

Jak twórcy mogą działać w czasie stanu epidemii? Tarcza antykryzysowa dla środowisk kreatywnych – Sandra Wieczorek i Katarzyna Lejman

Odwołane sesje zdjęciowe, anulowane plany filmowe, spotkania z twórcami, warsztaty. Zawieszenie wydatków na promocję i marketing, odwoływanie wydarzeń. Dla branży, której filarem funkcjonowania jest freelancing – gdzie twórca sam sobie jest żaglem, sterem i okrętem, wiatr zawiał zdecydowanie za mocno. Co środowiska kreatywne mogą zrobić, żeby nie zatonąć w czasie stanu epidemii? Na pewno mogą skorzystać z rozwiązań proponowanych w Tarczy Antykryzysowej. Uwaga – termin na składanie wniosków mija 20 kwietnia 2020 roku, szczegóły poniżej.

 

Koszty pandemii: Jak rozliczyć wydatki na organizację eventu, który się nie odbył? – Katarzyna Lejman

Pandemia jako siła wyższa nie pozwala swobodnie zrezygnować z wykonania każdej usługi czy dzieła przyjętych do realizacji przed wybuchem pandemii. Będzie to możliwe jedynie wówczas, kiedy między brakiem możliwości wykonania zamówienia a siłą wyższą istnieje ścisły związek, a strony umowy pomimo wykazania się najwyższą starannością w celu zminimalizowania skutków siły wyższej, nie są w stanie jej pokonać.

Temat COVID-19 jako siły wyższej,  która zwalnia kontrahenta z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną drugiej stronie umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jest aktualnie mocno eksploatowany we wszystkich mediach. Trzeba jednak uważać, bo nie w każdym przypadku takie wyłączenie  odpowiedzialności znajdzie zastosowanie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

tel.: 22 230 2655
e-mail: biuro@skplaw.pl