Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
12.05.2016
NEW TECH & INNOWACJE

BADANIA I ROZWÓJ – ulga podatkowa

Jest nowa ulga, znika ta na nabycie nowych technologii

Czy wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na badania i rozwój dają szansę na obniżenie zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym? – TAK

Od ponad 4 miesięcy obowiązują nowe przepisy ustawy CIT i PIT w tym zakresie. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

Jednocześnie wraz z początkiem roku 2016 straciły moc przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dotyczące tzw. ulgi na nabycie nowych technologii (uchwalona ustawa uchyla dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii).

W ich miejsce ustawodawca wprowadził nowe przepisy w zakresie wspierania innowacyjności, tzw. ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R).

Badania i rozwój – jak to rozumieć

Nowe przepisy pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, rozumieją działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej wspomniane zmiany „wejście w życie proponowanych zmian powinno przyczynić się do intensyfikacji działalności B+R prowadzonej w Polsce, przynosząc pozytywne skutki dla przedsiębiorstw, rynku pracy a także w długim okresie dla całej gospodarki”.

Założeniem było, by ulga ta pozwoliła podatnikom czerpać korzyści z całej działalności badawczo-rozwojowej, bez względu na jej innowacyjność, poziom czy zakończenie sukcesem. Ma być możliwa do wykorzystania przez każdego podatnika, który prowadzi działalność B+R, tylko dlatego, że jest przez niego prowadzona.

Na co uważać i ile można zyskać

Wśród kluczowych rozwiązań wprowadzonych wspomnianą ustawą, należy wskazać, że w świetle nowych uregulowań podatnik może zaliczyć wydatki poniesione na działalność B+R do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a co więcej – dodatkowo odliczyć kwotę tych wydatków (w pewnej części) od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach, bowiem od rodzaju poniesionych wydatków oraz wielkości przedsiębiorstwa podatnika zależy wysokość możliwego odliczenia.

I tak w dokonywanym rozliczeniu, od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć 10%, 20% lub 30% wydatków (określonych jako koszty kwalifikowane), poniesionych na działalność B+R.

Limit 30% obejmuje wynagrodzenia i opłacane składki pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa podatnika odliczeniu podlega od 10% do 20% kosztów poniesionych na:

  1. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
  2. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo – rozwojowe
  3. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.

Dodatkowe ułatwienia dla komercjalizacji własności intelektualnej – neutralność aportu

Dla określonych w ustawach podatkowych podmiotów komercjalizujących, ustawa wprowadza neutralność podatkową (nie ustala się przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za taki wkład niepieniężny) dla aportu w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, pod warunkiem wniesienia wkładu do spółki w latach 2016-2017 (z wyłączeniem gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej jest autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego).

O czym pamiętać przy uldze dotyczącej B+R?

Wprawdzie odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, to jednak należy odpowiednio się do tego przygotować już w trakcie roku. Wynika to z tego, że podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, zobligowani są do specjalnego prowadzenia ewidencji.

Czy to się przyjmie?

Mając na uwadze krótki okres czasu, który upłynął od wprowadzenia nowych przepisów, jak również fakt, że wspomnianego odliczenia dokonuje się za rok podatkowy, z oceną wprowadzanych przepisów warto jeszcze chwilę poczekać.

Miejmy nadzieję, że podatnicy chętnie skorzystają z nowych możliwości.

#b+r #finansowanie #innowacje #podatki #R&D #własność intelektualna

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.