Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
16.03.2016
MARKA & DESIGN

Historii butelki konturowej Coca-Coli ciąg dalszy

Coca-Cola oferuje nam nie tylko “wyjątkowe orzeźwienie” w designerskiej butelce ale też wnosi nieco do dorobku prawnego UE przegrywając (tym razem) bój o rejestracje butelki jako trójwymiarowego znaku towarowego.

Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę The Coca-Cola Company na decyzję Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmawiającą rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w postaci „butelki konturowej bez żłobień” (sprawa T-411/14).

Co do zasady, jako wspólnotowy znak towarowy można zarejestrować jakiekolwiek oznaczenie dające się przedstawić w formie graficznej, umożliwiające odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W szczególności może być to znak trójwymiarowy, a więc taki, który składa się z trójwymiarowej bryły odzwierciedlającej kształt samego produktu lub jego opakowania.

Wobec tego Coca-Cola wystąpiła o rejestrację poniższego oznaczenia trójwymiarowego dla butelek metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych:

aaa

Problem z towarami codziennego użytku

W ocenie OHIM takie towary są przeznaczone do codziennego użytku i w głównej mierze są skierowane do ogółu odbiorców, w związku z czym ich przeciętny konsument nie jest szczególnie uważny i prawdopodobnie zachowuje jedynie niedoskonałe wspomnienie towarów oznaczonych danym znakiem. Jednocześnie OHIM uznał, że powyższy kształt nie różni się znacząco od typowych kształtów innych butelek obecnych na rynku.

„Naturalna ewolucja” butelki konturowej?

Coca-Cola twierdziła jednak, że zgłoszony znak towarowy należało uznać za „butelkę konturową bez żłobień”, którą konsumenci będą kojarzyć ze sławną „butelką konturową ze żłobieniami” Coca-Coli (ilustracja poniżej), zarejestrowaną jako wspólnotowy znak towarowy w 2014 r. Tymczasem OHIM uznał, że całościowe wrażenie wywierane przez te butelki jest różne, ponieważ to żłobienia są elementem przykuwającym uwagę konsumentów w przypadku „butelki konturowej ze żłobieniami”.

A oto „butelka konturowa ze żłobieniami”:

pppp

Znak również nie nabrał charakteru odróżniającego w wyniku używania…

OHIM odrzucił także argument Coca-Coli, że zgłoszony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Urząd wskazał, że uzyskanie przez znak charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, aby znacząca część zainteresowanych konsumentów identyfikowała dzięki temu znakowi dane towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę udział tego znaku w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu używania tego znaku towarowego, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, odsetek odbiorców, którzy dzięki temu znakowi łączą towar z danym przedsiębiorstwem, a także opinie izb i stowarzyszeń zawodowych.

Niewystraczający materiał dowodowy

Tymczasem, w opinii OHIM, materiał dowodowy dotyczący postrzegania zgłoszonego znaku przez właściwy krąg odbiorców przedstawiony przez Coca-Colę w postępowaniu był niewystarczający i mało przekonujący. W rezultacie Coca-Coli nie udało się dowieść, że „butelka konturowa bez żłobień” nabrała charakteru odróżniającego w wyniku używania.

Sąd UE w przeważającym zakresie podzielił opinię OHIM i oddalił skargę Coca-Coli. Wydaje się więc, że w przypadku opakowań, których kształt jest w znacznym stopniu zdeterminowany ich funkcją, takich jak butelki, zgłaszany kształt musi w znacznym stopniu odbiegać od standardów, cechować się dużą oryginalnością, aby próba jego rejestracji zakończyła się sukcesem.

#Coca-Cola #euipo #marka #renoma #znak towarowy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.