Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
13.01.2021
MARKA & DESIGN

Bony własności intelektualnej dla MŚP – czyli jak otrzymać 50% zwrotu kosztów zgłoszenia znaków towarowych/wzorów przemysłowych

Od 11 stycznia 2021 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wraz z Komisją Europejską rozpoczął nabór wniosków w ramach programu The Ideas Powered for Business SME Fund, który ma na celu wsparcie europejskich małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w dostępie do praw własności intelektualnej.

W ramach programu MŚP mogą złożyć wnioski o dotację na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych bądź wzorów przemysłowych na poziomie krajowym, regionalnym (Beneluks) bądź unijnym. Beneficjenci mogą uzyskać 50 % zwrotu (maksymalnie do 1500 euro) z tytułu opłat za zgłoszenie znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.

Wnioski mogą składać MŚP, które mają siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz spełniają kryteria dotyczące liczby pracowników oraz obrotu rocznego bądź całkowitej sumy bilansowej rocznej[1]:

 

 

Każdy wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinasowanie, jednakże może on dotyczyć dowolnej liczby znaków towarowych/wzorów przemysłowych – obowiązuje, jednakże limit zwrotu kosztów do 1500 euro. Wniosek w postaci formularza należy złożyć do EUIPO online[1] (EUIPO mailowo prześle potwierdzenie otrzymania wniosku), a następnie EUIPO wyda decyzję w sprawie dotacji. W przypadku pozytywnej decyzji należy dokonać zgłoszenia znaków towarowych/wzorów przemysłowych do właściwego urzędu oraz je opłacić w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji, a następnie wystąpić do EUIPO o zwrot części opłat zgłoszeniowych (z uwzględnieniem limitu) maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. Dla otrzymania zwrotu kosztów w ramach programu nie jest istotne, czy znak/wzór zostanie finalnie zarejestrowany przez dany urząd czy też nie.

Podkreślić jednak należy, iż jeżeli MŚP otrzymał uprzednio inne dotacje na zgłoszenie znaków towarowych/wzorów przemysłowych objętych wnioskiem, nie jest możliwe uzyskanie dotacji.

Całkowity budżet przeznaczony na program szacuje się na 20 mln euro. Wnioski można składać wyłącznie w pięciu turach tzw. „oknach”, w których pula dotacji wynosi po 4 mln euro:

  • od 11 stycznia do 31 stycznia 2021 r.,
  • od 1 marca do 31 marca 2021 r.,
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r.,
  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.,
  • od 1 września do 30 września 2021 r.

Tak jak przy ochronie znaków towarowych/wzorów przemysłowych, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń, tj. jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne, a pula na dane okno jeszcze się nie wyczerpała, dotacja zostaje udzielona. EUIPO zakłada jednak, że pula dotacji może wyczerpać się przed zakończeniem terminu końcowego w danym oknie, tym samym rekomendujemy niezwlekanie ze złożeniem wniosku.

Więcej informacji dotyczących składania wniosków znajduje się w zaproszeniu do składania wniosków[2] oraz w liście kontrolnej[3], która m.in. wskazuje na konieczność posiadania przez MŚP zaświadczenia potwierdzającego status płatnika VAT czy numeru konta przedsiębiorstwa wraz z wyciągiem bankowym z następującymi informacjami: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku; numer IBAN; kod BIC/SWIFT. Warto również weryfikować na bieżąco, czy pula dotacji na dane okno nie została osiągnięta, co EUIPO aktualizuje w udostępnionej przez siebie tabeli[4].

Wskazać zatem należy, że jest to dobry moment, aby uporządkować sytuację związaną z własnością intelektualną w swojej działalności i tym samym zadbać o ochronę swojego brandu, produktu czy opakowania, jeżeli takie działania były odkładane z uwagi na koszty czy brak czasu na uporządkowanie spraw IP.

 

W przypadku chęci ochrony Państwa praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek pytań z tym związanych, zapraszamy Państwa do kontaktu:

adw. Maciejem Kubiakiem 

 

Autorka: Agnieszka Sidorowicz, radca prawny, aplikant rzecznikowski, praktyka ochrony własności intelektualnej.

 

[1] https://euipo.europa.eu/cosme/pl

[2] https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/grants-sme-fund#call-for-proposals

[3] https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

[4] https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/grants-sme-fund#call-for-proposals

[1]Zalecenie UE 2003/361/ – https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

#euipo #finansowanie #komisja europejska #prawo autorskie #uprp #wzór przemysłowy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.