Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
10.03.2021
REKLAMA & EVENTY

COVID-19: wytyczne dla instytucji artystycznych oraz organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wytyczne dla branży artystycznej i rozrywkowej. Wśród nich znalazły się wytyczne dla instytucji artystycznych oraz organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Opublikowane wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 • Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
 • Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
 • Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
 • Zasady organizacji widowni.
 • Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 • Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
 • Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
 • Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

 

 

Organizator wydarzenia powinien zadbać o zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia oraz powołać koordynatora do spraw zdrowotnych, który będzie nie tylko dbał o zachowanie wszelkich ustalonych procedur, ale także zapewni stały kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Wśród zasad pracy artystycznej i wykonawczej znalazły się min.: zmianowy/rotacyjny tryb pracy, zachowanie odpowiedniego 1,5 m dystansu, zobowiązanie do wypełniania oświadczeń na temat stanu zdrowia a także regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów. Organizatorom wydarzeń zalecono aktualizację regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego oraz zapoznanie z nimi uczestników wydarzenia. Zgodnie z wytycznymi udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny w przypadku zakrywania przez nich ust i nosa oraz udostępnienia 50% liczby miejsc przy zachowaniu 1,5 m dystansu. Na terenie wydarzenia powinny zostać rozmieszczone środki do dezynfekcji wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania co najmniej 1,5 metra dystansu. Obiekty zamknięte powinny być wietrzone i wentylowane przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA. W wytycznych została również szczegółowo opisana procedura wejścia i wyjścia publiczności.

Wytyczne instytucji artystycznych podobnie jak poprzednie, wprowadzają szereg zasad funkcjonowania instytucji działających w obszarze kultury z uwzględnieniem ścisłego reżimu sanitarnego (m.in. zakrywanie ust i nosa z wyjątkiem artystów wykonujących czynności zawodowe, rotacyjny system pracy, dystans 1,5 m, zapewnienie dostępu do środków ochrony indywidualnej) wraz z limitem wykorzystania maksymalnie 50% dostępnych miejsc siedzących. Dyrektor instytucji w porozumieniu z organizatorem może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników wydarzenia artystycznego po uprzednim uzyskaniu ich zgody, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. Zalecana jest również m.in.:

 • aktualizacja regulaminów uwzględniająca dostosowanie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie prowadzenia bieżącej działalności instytucji,
 • wyposażenie (w sprzęt, płyny dezynfekcyjne, kombinezony) zespołów odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedur sanitarnych,
 • dezynfekcja obiektów, zapewnienie środków do dezynfekcji przed wejściem do obiektu oraz w toaletach i w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla publiczności wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk,
 • serwis, przegląd i dezynfekcja sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

O ile wytyczne i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określające sposób postępowania podczas stanu epidemii, mogą być  wydawane w stosunku do osób prawnych, fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz powinny być stosowane przez osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8a ust. 5 pkt 2) i ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ), to takiej mocy prawnej nie mają już wytyczne i zalecenia wydawane przez poszczególne urzędy administracji rządowej. Wytyczne wydawane przez Ministerstwa mogą być wsparciem i rekomendacją działań dla podmiotów określonych branż. Niemniej jednak często stanowią również źródło wykładni dla dynamicznie zmieniających się przepisów antycovidowych oraz cenny drogowskaz umożliwiający przedsiębiorcom prowadzenie działalności w sposób bezpieczny. Z tego tez powodu warto na bieżąco monitorować publikowane wytyczne i posiłkować się nimi w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur i procesów.

Więcej na temat szczegółów wytycznych dla instytucji artystycznych i organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych na stronie Ministerstw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: https://www.gov.pl/web/kulturaisport

 

Autorka: Katarzyna Michalik – prawnik, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

#COVID-19 #event #impreza #kultura #sztuka

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

 • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
 • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.