Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
25.01.2022
FILM, MEDIA & GRY, REKLAMA & EVENTY

Kanał na YouTube jako usługa VOD – obowiązek zgłoszenia i inne wymogi wynikające z Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała komunikat, w którym przypomina o obowiązku zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W komunikacie potwierdzono również, że – po spełnieniu określonych przesłanek – obowiązek zgłoszenia, a w konsekwencji i inne obowiązki spoczywające na dostawcach VOD, obejmują również podmioty prowadzące profesjonalne kanały na portalach udostępniania wideo, w tym na popularnej platformie YouTube.

Dotychczas wiele osób prowadzących swoje kanały na platformach udostępniania wideo pomijało obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Było to wynikiem m.in. bierności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie egzekwowała dotychczas od takich osób stosowania się do przepisów ustawy w zakresie audiowizualnych usług medialnych na żądanie (czyli usług VOD). Do niedawna nie było również obowiązku wpisu do wykazu podmiotów świadczących usługi VOD, wobec czego ewentualne działania Krajowej Rady w tym zakresie były utrudnione.

Obowiązek zgłoszenia o wpis do wykazu dostawców VOD wprowadzony został ostatnią nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która weszła w życie 1 listopada 2021 r. Pomimo że zmiany nie dotyczyły samego zakresu audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, Krajowa Rada jasno stwierdziła, że zakres definicji usługi VOD obejmuje także kanały prowadzone na platformach udostępniania wideo.

Zgodnie z ustawą, audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa:

  • świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej;
  • polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu;
  • której katalog jest ustalony przez podmiot dostarczający usługę.

Oznacza to, że jeśli kanał na platformie udostępniania wideo udostępniany jest w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej (co jest częste w przypadku influencerów lub producentów), powinien on spełniać wszystkie wymogi ustawy o krajowej radzie radiofonii i telewizji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kanałów cechujących się dużym stopniem zorganizowania, komercyjnym charakterem oraz dużymi zasięgami.

Termin na zgłoszenie o wpis do wykazów dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (dostawcy VOD) oraz dostawców platform udostępniania wideo, którzy  prowadzili działalność w dniu 1 listopada 2021 r. upływa 1 lutego 2022 r. W przypadku podmiotów, które dopiero rozpoczną działalność, zgłoszenia należy dokonać nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia dostarczania usług VOD czy dostarczania platformy wideo.

Zgłoszenie to ma wyłącznie charakter formalny – uzyskanie wpisu nie warunkuje możliwości dostarczania treści VOD, ale w przypadku braku zgłoszenia, Krajowa Rada będzie mogła nałożyć karę pieniężną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Pamiętać należy, że oprócz obowiązku uzyskania wpisu do wykazu, prowadzenie usługi VOD wiąże się z szeregiem innych ograniczeń i obowiązków, w tym dotyczących składania do Krajowej Rady corocznego sprawozdania finansowego, ograniczeń i oznaczania przekazów handlowych, ochrony konsumentów, małoletnich i udogodnień dla niepełnosprawnych.

O ostatnich zmianach w zakresie wymogów dotyczących usług VOD pisaliśmy m.in. w artykule: „Nowe obowiązki dostawców treści wideo już w listopadzie!” (https://server953774.nazwa.pl/wordpress/wpn_ipblog_test/pl/2021/11/nowe-obowiazki-dostawcow-tresci-wideo-juz-w-listopadzie/).

 

Komunikat KRRiT: https://www.gov.pl/web/krrit/obowiazek-zgloszenia-o-wpis-do-wykazow-dla-dostawcow-vsp-i-vod

#krajowa rada radiofonii i telewizji #platformy udostępniania wideo #ustawa #VOD #wideo #youtube

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.