Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
07.07.2015
REKLAMA & EVENTY

Komunikacja z UOKiK w trakcie i przed postępowaniem

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, a także w celu pełnej realizacji podstawowych zasad procedury administracyjnej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewidział w zakresie kontaktu z urzędem, szereg udogodnień dla przedsiębiorców którzy są lub będą uczestnikami postępowań przed Prezesem UOKiK.

Dzięki powyższemu, przedsiębiorca, będący uczestnikiem w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję lub w sprawach koncentracji, jest w stanie na bieżąco uzyskiwać podstawowe informacje merytoryczne od urzędu. Kontakt w tym zakresie możliwy jest również przed wszczęciem stosownych postępowań (np. postępowania w sprawie kontroli koncentracji), tak aby przedsiębiorca mógł się upewnić co do swoich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jak wskazuje sam UOKiK w przygotowanych wyjaśnieniach, kontakt e-mailowy oraz telefoniczny może służyć przykładowo:

  • wyjaśnieniu wątpliwości co do zakresu przekazywanych do urzędu informacji i dokumentów;
  • wskazaniu skutków wszczęcia postępowania wyjaśniającego, postępowania antymonopolowego;
  • wyjaśnieniu wątpliwości prawnych odnośnie przepisów dotyczących zgłoszenia przez przedsiębiorców zamiaru koncentracji;
  • określeniu statusu postępowania i przewidywanego terminu jego zakończenia.
  • określeniu warunków i trybu przedłużenia terminu na złożenie wyjaśnień;
  • wskazaniu, jakie są skutki wszczęcia postępowania wyjaśniającego, postępowania antymonopolowego lub postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Uzyskanie powyższych informacji drogą telefoniczną nie oznacza, iż stosownej wiadomości nie otrzymamy również w formie pisemnej. Treść telefonicznych ustaleń zostanie potwierdzona przez UOKiK poprzez wiadomość e-mail, fax lub w drodze oficjalnego pisma.

Wyrazem tego kierunku funkcjonowania urzędu jest również kontakt bezpośredni z UOKiKiem. Spotkanie może służyć przykładowo wstępnej ocenie zasadności złożenia zawiadomienia o wszczęciu danego postępowania lub ustaleniu potencjalnych wątpliwych kwestii przy danych procedurach. W uzasadnionych okolicznościach spotkanie takie może się odbyć w ramach wideokonferencji.

Praktyka pokazuje, że kontakt z UOKiKiem przebiega zazwyczaj w sposób bardzo przyzwoity. Taki sposób działania i polityka urzędu rodzi przeświadczenie na rynku, że samo dalsze postępowanie będzie prowadzone w sposób rzetelny oraz w pełni spełniający wymogi nałożone przez Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym buduje zaufanie obywateli do Państwa. Można mu zatem tylko przyklasnąć.

#nieuczciwa konkurencja #prawa konsumenta #uokik

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.