Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
12.03.2015
REKLAMA & EVENTY

KER: Nie dla reklamy cydru na Instagramie

Konto na Instagramie cydru Cider Inn narusza Kodeks Etyki Reklamy  – tak w uchwale z 25 lutego 2015 roku uznała Komisja Etyki Reklamy ( “KER”), rozpatrując skargę konsumencką przeciwko firmie producentowi cydru.

Autor skargi zauważył, że w ogólnodostępnym medium jakim jest Instagram, gdzie brak jest ograniczeń wiekowych, dokonywana jest reklama cydru marki Cyder Inn. W ten sposób miałby być on promowany wśród nieletnich.

W odpowiedzi na skargę, spółka JRBB zauważyła, że faktycznie Instagram nie daje możliwości technicznego ograniczenia wieku osób komunikujących się z kontem marki Cider Inn, niemniej jednak spółka skorzystała z doświadczeń innych polskich marek takich jak Żywiec czy Lubelska Vodka, które z powodzeniem prowadzą podobną działalność na Instagramie. Producent cydru zwrócił również uwagę, że w opisie konta Cider Inn na portalu, znajduje się następują treść „Cider Inn. Światowej jakości polski cydr. www.facebook.com/CiderInn. Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”

Zespół Orzekający uznał, że brak skutecznych ograniczeń wiekowych w serwisie społecznościowym „Instagram” może doprowadzić do sytuacji w której adresatem reklamy Cydru, będącego napojem alkoholowym, mogą być dzieci oraz młodzież mająca swoje profile na Instagramie. Sytuacja ta w ocenie Zespołu powoduje, że konto na Instagramie cydru Cider Inn narusza Kodeks Etyki Reklamy.

Powyższa sprawa, stanowi przyczynek do rozważań na temat dopuszczalności samej reklamy cydru.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona pod pewnymi warunkami (m.in. nie może być kierowana do małoletnich). Z powyższego zakazu wyłączone jest jedynie piwo, co oznacza, że reklama cydru jest w Polsce zakazana (i to nawet jeśli nie jest kierowana do małoletnich – zatem w tym zakresie dywagacje KER dot. dostępu do portali społecznościowych dzieci wydają się z prawnego punktu widzenia zupełnie irrelewantne). Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Gospodarki, które przygotowało projekt nowelizacji ww. ustawy zezwalający na reklama i promocje cydru w podobnym zakresie jak obecnie piwo. Niestety prace, które ruszyły w Senacie zostały wstrzymane z uwagi na zastrzeżenia Ministerstwa Zdrowia, które uważa, że cydr mógłby trafić do tych konsumentów, którzy jeszcze nie piją alkoholu.

W obecnej sytuacji prawnej, chcąc promować cydr należy skupić się na dozwolonych formach tejże działalności. Powyższa ustawa nie obejmuje bowiem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych (w tym także cydru) prowadzonej m.in. wewnątrz pomieszczeń hurtowni, w wydzielonych stoiskach alkoholowych lub takiej reklamy lub promocji, która nie będzie miała publicznego charakteru. Ważną rolę w promocji cydru może również odegrać informowanie o sponsorowaniu.

A o tym co to znaczy, że reklama może być niepubliczna dowiecie się Państwo uważnie śledząc naszego bloga…

#dzieci #internet #marketing #media społecznościowe #reklama

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.