Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
18.04.2016
MARKA & DESIGN

Monitoring marki nowym obowiązkiem przedsiębiorców (?)

W piątek (15 kwietnia br.) weszły w życie rewolucyjne zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących rejestracji znaków towarowych w polskim Urzędzie Patentowym. Od tego czasu rejestracja znaku w Polsce będzie oparta na praktycznie takich samych zasadach jak rejestracja znaków unijnych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Polski Urząd nie będzie aktualnie weryfikować, czy wcześniejsze znaki towarowe stanowią przeszkodę w rejestracji nowych oznaczeń zgłaszanych przez przedsiębiorców. Oznacza to, że podmioty, które posiadają już prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym powinny czujnie śledzić czy w bazach Urzędu nie zostaną zgłoszone znaki konkurentów, które mogą naruszać ich prawa – tak aby móc w terminie zgłosić odpowiedni sprzeciw.

Sprzeciw tylko przez 3 miesiące

Postępowanie sprzeciwowe (w przeciwieństwie do dotychczas obowiązującego postępowania badawczego) musi być zainicjowane przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego. Przedsiębiorca będący właścicielem prawa do znaku już zarejestrowanego może wnieść sprzeciw w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji znaku kolizyjnego w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).

Termin 3-miesięczny na wniesienie sprzeciwu jest nieprzywracalny. Dla “spóźnialskich” pozostaje jednak możliwość unieważnienia znaku towarowego konkurenta, ale dopiero po jego rejestracji. W praktyce postępowanie w sprawie unieważnienia znaku może okazać się trudniejsze i bardziej czasochłonne niż postępowanie sprzeciwowe. Dlatego też nieuczciwe działania konkurentów prowadzące do podszycia się pod zarejestrowane brandy należy „stłumić jeszcze w zarodku” wnosząc skutecznie sprzeciw do Urzędu Patentowego.

Podmiot wnoszący sprzeciw powinien m.in. wskazać znak towarowy, wobec którego wnoszony jest sprzeciw, a także podstawę faktyczną, prawną oraz stosowne uzasadnienie. Po wniesieniu sprzeciwu stronom postępowania wyznaczany jest 2 – miesięczny termin na zawarcie ugody (przy czym termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy). Zawarcie takiej ugody może wiązać się przykładowo z udzieleniem stosownej licencji na korzystnie ze znaku przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na rejestrację znaku zgłoszonego później przez konkurenta.

Monitoring znaku powierz profesjonaliście… lub monitoruj samodzielnie

Praktycznym skutkiem wprowadzenia opisywanych zmian jest przede wszystkim konieczność stałego monitorowania rynku i prowadzenia najlepiej co miesięcznych badań nowych znaków towarowych zgłoszonych do Urzędu Patentowgo RP. W przypadku braku weryfikacji znaków zgłoszonych, może bowiem dojść do sytuacji, że Urząd Patentowy zarejestruje znak łudząco podobny do znaku objętego już uprzednią ochroną. Powyższe może doprowadzić do wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru czy też osłabienia renomy znaku.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń (która stale rośnie) śmiało można stwierdzić, że dobrym sposobem na weryfikację konkurencyjnych zgłoszeń znaków będzie powierzenie tych czynności kancelarii prawnej lub patentowej, która dysponuje nie tylko wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawnej ochrony marki, ale także korzysta z komercyjnych baz znaków towarowych. W ten sposób przedsiębiorca będzie mógł zareagować na działania nieuczciwych konkurentów, jednocześnie zachowując 3 – miesięczny termin na złożenie sprzeciwu.

#marka #uprp #własność intelektualna #znak towarowy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.