Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
21.05.2020
FILM, MEDIA & GRY

Produkcja filmowa w czasie COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykonanie działalności przez podmioty zajmujące się produkcją filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych oraz związanej z nią działalności postprodukcyjnej (działalności sklasyfikowanej w klasach PKD 59.11 i 59.12), nie podlega ograniczeniom. Ograniczeniu podlega jedynie działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu. Należy również podkreślić, że wprowadzony przedmiotowym rozporządzeniem zakaz organizowania zgromadzeń nie ma zastosowania do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Jednakże, w świetle obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemii, każdy producent filmowy jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w realizacji projektu filmowego:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19;
 • osoby na planie mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

W celu realizacji zadań produkcyjnych, istotne będzie stosowanie poniższych zasad opartych na rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego:

 1. Promowanie regularnego i dokładnego mycia rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 2. Umieszczenie pojemników ze środkami do dezynfekcji rąk w widocznych i łatwo dostępnych miejscach oraz dbanie o to, by były regularnie uzupełniane.
 3. Rozwieszenie plakatów instruujących, w jaki sposób prawidłowo myć ręce.
 4. Zachowanie wszelkich środków ostrożności w celu ograniczenia ewentualnego zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności przestrzeganie nakazów i wytycznych dotyczących stosowania środków ochrony osobistej.
 5. Przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce przy użyciu mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Niezwłoczne odsunięcie od wykonywania obowiązków osoby, u której występują następujące objawy: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Należy nakazać jej bezzwłocznego, telefonicznego powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 7. Zapewnienie, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Kompleksowe wytyczne dotyczące zasad i organizacji pracy na planie filmowym w czasie epidemii COVID-19 opracował Klub Producentów Reklamowych SAR we współpracy z naszym zespołem. Zasady bezpiecznej pracy na planie uwzględniają obowiązujące w Polsce przepisy prawa oraz wytyczne i rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

W przypadku realizowania produkcji filmowej w innych krajach, warto zapoznać się z wprowadzonymi tam restrykcjami, które mają na celu zminimalizowanie transmisji wirusa SARS-CoV-2 podczas pracy. Zasady bezpiecznej pracy na planie można znaleźć na stronach internetowych stowarzyszeń i instytucji działających w obszarze filmu i produkcji w poszczególnych krajach Europy i świata. Wśród nich warto zwrócić uwagę na zasady bezpiecznego planu opracowane przez: Belgię, Czechy, Finlandię, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Słowację, Hiszpanię, Szwecję i Danię, a także Florydę.

Autorzy:

Katarzyna Michalik – prawnik, praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Maciej Kubiak – adwokat, wspólnik, współkierujący praktyką własności intelektualnej i nowych technologii.

Piotr Nikołajuk – adwokat, praktyka własności intelektualnej.

#COVID-19 #film #kino #odpowiedzialność #produkcja filmowa

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

 • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
 • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.