Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
20.05.2015
NEW TECH & INNOWACJE

UOKIK: Warto mieć paragon, choć nie jest to konieczne…

Gdy kupimy coś w sklepie, zdarzyć się może, że produkt ten będzie miał wady. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi instytucja zwana reklamacją. Polega ona na tym, że jako konsumenci możemy wedle naszego uznania, a więc niezależnie od przedsiębiorcy, skorzystać z rękojmi (w każdym przypadku) albo gwarancji (jeżeli została nam udzielona).

W praktyce możemy zatem żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z zawartą umową (np. poprzez wymianę lub naprawę wadliwego towaru) lub żądać zwrotu całości bądź części wpłaconych środków. Zwrot środków nastąpić może poprzez żądanie obniżenia ceny bądź złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które skutkować musi zwrotem dotychczas spełnionych świadczeń.

Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z rękojmi, musimy pamiętać o ustawowych terminach. Zasadniczo, sprzedawca odpowie za wadliwy towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Inaczej jest na przykład z nieruchomościami, gdzie termin ten wynosi 5 lat lub z towarami używanymi, przy których sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność do roku. Terminy te nie będą grały roli w przypadku jeżeli sprzedawca podstępnie zataił wady towaru.

Co jeśli sprzedawca nie uwzględni naszej reklamacji opartej na rękojmi? Jak wskazano na początku, możemy wtedy skorzystać z gwarancji… o ile została nam przyznana. Udzielenie gwarancji może nastąpić w dowolnej formie, choćby drogą ustną bądź poprzez oświadczenie zawarte w reklamie. W takich sytuacjach możemy mieć jednak trudności z udowodnieniem istnienia gwarancji. Rekomendujemy więc żądanie potwierdzenia gwarancji na piśmie.

Co natomiast z formą w jakiej możemy złożyć reklamację? Przepisy są tu dość liberalne. Można ją złożyć w dowolnej formie. Co ważne – szczególnie na tle ostatniej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – paragon fiskalny nie będzie nam potrzebny do złożenia skutecznej reklamacji. Można skorzystać z innych dowodów które wykażą, że nabyliśmy konkretny produkt u danego sprzedawcy. Są nimi choćby wydruki potwierdzające operacje na naszej karcie płatniczej, korespondencja e-mail’owa, świadkowie czy nagrania z kamer przemysłowych. Sprzedawca nie może zatem uzależnić reklamacji od przedstawienia mu paragonu fiskalnego.

We wspomnianej decyzji Prezesa UOKiK (całość dostępna tutaj: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=16460), przeczytać możemy:

W ocenie Prezesa UOKiK, zamieszczanie na paragonach fiskalnych wydawanych konsumentom po dokonaniu zakupów w sklepach stacjonarnych przedsiębiorcy informacji o następującej treści: „PARAGON JEST NIEZBĘDNY DO REKLAMACJI” może wprowadzać konsumentów w błąd co do przysługujących im uprawnień, w zakresie możliwości składania przez nich reklamacji jako towaru niezgodnego z umową lub z tytułu wystąpienia wad w zakupionym produkcie.

Co ciekawe, przez dwa lata od zaniechania zakwestionowanej praktyki, sklep którego dotyczy decyzja będzie umieszczał na paragonach informację o treści: „Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia”. Takie same informacje znajdą się na stronie internetowej sklepu, gazetkach promocyjnych i na plakatach wewnątrz sklepu.

Na sam koniec warto powtórzyć, że: brak dokumentu gwarancyjnego bądź paragonu nie pozbawia konsumenta jego ustawowych uprawnień. Możemy jednak mieć wtedy problemy dowodowe…

#prawa konsumenta #uokik

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.