Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
08.04.2015
MARKA & DESIGN

Zarejestruj znak w trybie Fast Track

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), czyli podmiot odpowiedzialny za rejestrację unijnych znaków towarowych wprowadził niedawno przyspieszoną procedurę rejestracji znaków określaną trybem „Fast Track”.

Dzięki temu przedsiębiorcy pragnący chronić swoje oznaczenia takie jak logotypy czy też unikalne nazwy – spełniając określone warunki określone przez Urząd – mogą dokonać ich szybszej rejestracji,  a przez to uzyskać formalne prawo ochronne skuteczne na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje on ten sam skutek w całej Unii Europejskiej.

By zgłoszenie znaku towarowego zostało zakwalifikowane przez Urząd do rozpatrzenia w ramach procedury „Fast Track” muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki:

  • po pierwsze towary i usługi, które oznaczane będą znakiem towarowym  wskazanym w zgłoszeniu należy określić według terminologii bazy towarów i usług zaakceptowanych przez OHIM;
  • po drugie zgłoszenie musi zostać opłacone z góry.

Tryb “Fast Track” przewiduje także inne dodatkowe warunki, wśród których warto wskazać, że:

  • zgłaszany znak towarowy powinien należeć do znaków słownych, graficznych, trójwymiarowych lub dźwiękowych oraz nie może być tzw. znakiem wspólnym;
  • zastrzeżenie kolorów znaków graficznych i trójwymiarowych jest możliwe wyłącznie w zakresie kolorów standardowych wskazanych w formularzu;
  • podmiot zgłaszający powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie UE (w przypadku podmiotów spoza UE należy wskazać upoważnionego przedstawiciela);
  • w zgłoszeniu znaku nie może zostać przedstawiony opis znaku ani zrzeczenie się prawa wyłącznego.

W przypadku, gdy opłata została dokonana niezwłocznie, a zgłoszenie znaku nie posiada braków – Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego rozpoczyna przyśpieszoną rejestrację.

Należy także pamiętać, że niektóre zgłoszenia spełniające pierwotnie warunki dla rozpatrywania ich w trybie Fast Track mogą zostać przekwalifikowanie na tryb zwykły, np. z tego powodu, że dany znak nie ma odpowiedniego charakteru odróżniającego. W takim wypadku OHIM poinformuje o tym zgłaszającego.

Niewątpliwie zaletą trybu “Fast Track” jest to, że czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia znaku a jego publikacją ulega znacznemu skróceniu – z około 2-3 miesięcy do nawet 4 tygodni. Następnie bieg rozpoczyna okres, w którym podmioty trzecie mogą zgłosić sprzeciw wobec rejestracji znaku, który trwa 3 miesiące. W przypadku braku takiego sprzeciwu – następuje rejestracja znaku towarowego i jego publikacja. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą oczekiwać pozytywnej decyzji o udzieleniu formalnego prawa ochronnego już po upływie około 4 miesięcy od prawidłowego złożenia wniosku o rejestrację. Dla porównania – rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP jest w praktyce możliwa najwcześniej po upływie około 1 roku od dokonania zgłoszenia.

Co więcej, system “Fast Track” jest bezpieczniejszy, bowiem znak jest zgłaszany w zakresie zharmonizowanej bazy towarów i usług, które zostały zaakceptowane przez OHIM – co niewątpliwie wyklucza możliwość pomyłek lub konieczność dookreślenia produktów lub usług, które oznaczane będą znakiem towarowym.

Na koniec warto wskazać, że procedura “Fast Track” nie podlega żadnym dodatkowym opłatom urzędowym.

Dlatego też zmiany wprowadzone w procedurze rejestracji unijnych znaków towarowych należy ocenić pozytywnie. Na pewno przyczynią się one do szybszego uzyskania ochrony  oraz  oszczędzą nerwów niecierpliwym przedsiębiorcom, którzy pragną zastrzec swoje marki w jak najszybszym czasie.

#euipo #znak towarowy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.