Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
07.11.2018
FILM, MEDIA & GRY

Projekt wsparcia produkcji gier kulturowych

W połowie października br. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy z dnia 10 października 2018 roku o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw, który został opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przewiduje między innymi ulgę podatkową dla przedsiębiorców oraz wsparcie finansowe na produkcję kulturowych gier wideo.

Wsparcie finansowe jako jedna z propozycji

Jak można przeczytać w art. 10 projektu ustawy, obok planowanej ulgi podatkowej możliwe będzie również ubieganie się o wsparcie finansowe. Będzie ono mogło zostać  przyznane na produkcję gry wideo, której koszty kwalifikowane wyniosą co najmniej 100.000 zł, natomiast wysokość wsparcia finansowego wraz z innymi przyznanymi źródłami pomocy publicznej nie przekroczy 50.000.000 euro rocznie. Będzie ono przyznawane na 3 lata.

Czym jest „kulturowa gra wideo”?

Jak wskazuje projekt ustawy, jest to „gra wideo, która wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełnia test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem – tymczasowym oraz ostatecznym – i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.”

Czym jest „test kwalifikacyjny”?

Test kwalifikacyjny ma za zadanie zweryfikować, czy dana gra jest grą kulturową. Składa się on z kryteriów, które służą między innymi do oceny, czy w danej grze wykorzystuje się polski i europejski dorobek kulturowy, czy dana gra posiada twórczy i innowacyjny charakter, czy będzie ona realizowana na terytorium Polski oraz czy przy produkcji gry zapewniony jest udział polskich lub europejskich specjalistów. Projekt ustawy wskazuje, że uzyskanie dofinansowania jest możliwe jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca uzyska przynajmniej połowę wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Co więcej, na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeczytać można, że wymienione kryteria będą odnosiły się też do elementów takich jak: miejsce akcji, główni bohaterowie, bazowanie na narracji i dialogach.

Cele przyznania wsparcia finansowego

Ustawa wskazuje, że tego typu rodzaje dofinansowania wpłyną pozytywnie przede wszystkim na poprawę warunków funkcjonowania rynku produkcji gier wideo, a także sektorów kreatywnych. Co więcej, wesprą rozwój kultury oraz promocję naszego kraju, a także jego dziedzictwa kulturowego na świecie. Według ministerstwa, działania takie zwiększą aktywność polskich przedsiębiorców działających na rynku gier wideo, a także stworzą warunki do lepszej współpracy między polskimi i zagranicznymi producentami gier. Jest to również szansa na rozwój potencjału kreatywnego, a także na podniesienie poziomu profesjonalizmu przedstawicieli rynku produkcji gier.

Według informacji dostępnych na stronie Kancelarii Rady Ministrów, dzięki planowanym rozwiązaniom zwiększone zostanie zatrudnienie oraz wynagrodzenia w sektorze gier wideo, co pomoże zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Działania takie mają także na celu przyciągnięcie do Polski zagranicznych inwestycji, a także zachęcenie pracowników zza granicy o specjalistycznych kwalifikacjach.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Zgodnie z brzmieniem art. 7, uprawnionym o ubieganie się o dofinansowanie będzie przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gier wideo, ma swoją siedzibę na terenie Polski lub na terenie innego państwa Unii Europejskiej, lub w państwie członkowskim EFTA  (spełniając przy tym enumeratywnie wymienione w projekcie ustawy warunki). Co więcej, przedsiębiorca ten wprowadził na rynek co najmniej jedną grę wideo, która pozostawała w komercyjnej dystrybucji przez okres co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania. Istotne znaczenie ma także certyfikat tymczasowy, a w późniejszym okresie, certyfikat ostateczny przyznawany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który stanowi niejako potwierdzenie przyznania pomocy finansowej.

Kiedy producent nie uzyska dofinansowania?

Projekt ustawy przewiduje też cztery rodzaje gier wideo, na produkcję których wsparcie finansowe nie zostało przewidziane. Będą to gry o charakterze reklamowym, promocyjnym, hazardowym, pornograficznym, a także gry nie przeznaczone do komercyjnej dystrybucji.

Podobne rozwiązania w innych krajach

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone między innymi w Wielkiej Brytanii (tzw. Video Games Tax Relief), gdzie producenci mogą odpisać 20% kosztu stworzenia gry. Warunkiem otrzymania takiej ulgi jest pomyślnie zdany test (wystarczy 16 z 31 możliwych do uzyskania punktów), o czym decyduje rada powołana przez British Film Institute. Sam test, w kontekście wymaganych kryteriów, jest stosunkowo zbliżony do wymagań zaprezentowanych w projekcie polskiej ustawy. Innymi przykładami państw, gdzie działają podobne zachęty, są Francja, Kanada czy Stany Zjednoczone.

Kiedy projekt wejdzie w życie?

Obecnie trwają konsultacje związane z  projektem ustawy. Według informacji opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt może zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2018 roku.

#dofinansowanie #finansowanie #gry #IT #kultura #twórcy #UE

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.