Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
31.03.2022
FILM, MEDIA & GRY

Pierwsze wnioski o zachęty w 2022 r. na liście rezerwowej PISF

Z rejestru wsparcia finansowego prowadzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej wynika, że na liście rezerwowej znalazły się pierwsze w tym roku wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. Oznacza to, że pula środków przewidzianych w 2022 r. na tę formę wsparcia producentów utworów audiowizualnych zbliża się wyczerpaniu.

W ramach systemu przyjętego w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, producenci, koproducenci i podmioty świadczące usługę na rzecz produkcji audiowizualnej zainteresowani uzyskaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną realizowaną w Polsce mogą starać się o zwrot 30% polskich kosztów kwalifikowalnych, z tym że polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.

Aktualny poziom łącznej wysokości wsparć finansowych przyznanych w roku 2022 wynosi 19.751 022,18 zł. Pozostała część środków jest „zarezerwowana” dla wniosków, które nie zostały jeszcze rozpoznane. Oznacza to, że podmioty znajdujące się na liście rezerwowej nadal mają realną szansę na uzyskanie wsparcia, natomiast jest to mocny sygnał, że pula wyznaczona na 2022 r. zbliża się wyczerpaniu.

W przypadku całkowitego wyczerpania środków w tym roku, uzyskanie wsparcia finansowego będzie możliwe dopiero na podstawie wniosków składanych od 1 stycznia 2023 r.

 

Rejestr wsparcia finansowego dostępny jest na stronie:

https://pisf.pl/bip/?page=register

#dofinansowanie #film #PISF #zachęty

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.