Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
21.03.2024
MARKA & DESIGN

Znów można rejestrować znaki towarowe, wzory przemysłowe i wynalazki za 1/4 ceny

Jeżeli:

 • jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą
 • masz siedzibę w jednym z państw członkowskich UE lub w Ukrainie
 • posiadasz niezarejestrowane dotychczas prawa własności intelektualnej (np. nazwy, logotypy, opakowania produktów)

możesz skorzystać z tegorocznej edycji dofinansowania w ramach Funduszu UE na rzecz MŚP.

SKP wspiera klientów w składaniu wniosków o dofinansowanie, jak również w całym procesie uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe czy wzory przemysłowe.

Szczegóły poniżej.

***

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w ramach Funduszu MŚP obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Wysokość możliwej dotacji zależy od rodzaju usługi lub prawa, z którymi wiążą się dane opłaty.

W przypadku znaków towarowych i wzorów można ubiegać się o:

 • zwrot 75% kosztów zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub wzoru, dodatkowych opłat za klasy oraz opłat za rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
 • zwrot 75% opłat za zgłoszenie krajowego lub regionalnego znaku towarowego lub wzoru, dodatkowych opłat za klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
 • zwrot 50% opłat za zgłoszenie poza obszarem UE (zgłoszenia do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO – ten rodzaj dofinansowania jest dostępny jedynie firm z państw członkowskich UE).

Maksymalna dotacja dla jednego MŚP na działania związane ze znakami towarowymi i wzorami wynosi 1000 EUR.

W przypadku wynalazków można ubiegać się o:

 • zwrot 75% opłat zgłoszeniowych w ramach procedury krajowej w państwach członkowskich UE (w niektórych państwach również za usługę prior art search – wcześniejsze wyszukiwanie);
 • zwrot 75% opłat zgłoszeniowych w ramach procedury uzyskiwania patentu europejskiego (Europejski Urząd Patentowy, EPO);
 • zwrot 50% kosztów prawnych sporządzenia i wypełnienia wniosku patentowego do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Maksymalna dotacja dla jednego MŚP na działania związane z patentami wynosi 3500 EUR.

Uwaga! Bony na patenty (wynalazki) są tymczasowo niedostępne dla nowych wniosków ze względu na wyczerpanie środków.

W przypadku wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin można ubiegać się o:

 • zwrot 75% kosztów opłaty za wniosek online o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin (na szczeblu UE).

Maksymalna dotacja dla jednego MŚP na wniosek online dotyczący wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin wynosi 1500 EUR.

Do kiedy?

Program będzie realizowany do 6 grudnia 2024 roku.

Fundusz MŚP na 2024 r. dysponuje jednak ograniczonymi środkami (początkowa pula środków przeznaczonych na dotacje wynosiła 21,3 mln EUR). Jeżeli środki zostaną wyczerpane, wnioski zostaną zamknięte przed wskazanym terminem. Dotacje przyznawane są według kolejności zgłoszeń.

Wniosek o przyznanie bonu i wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się za pośrednictwem Konta Funduszu MŚP. Można tego dokonać samodzielnie lub przez pełnomocnika, tzw. „przedstawiciela zewnętrznego”. Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

 • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT,
 • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przedsiębiorstwu przez właściwy organ krajowy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika (np. adwokata) – odpowiednie oświadczenie.

Ile mam czasu na wykorzystanie bonu?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji od EUIPO i odpowiednich bonów, należy złożyć wniosek o co najmniej jedno działanie (np. zgłoszenie jednego znaku towarowego) i zapłacić za nie przed wygaśnięciem ważności bonu.

Dotacje i bony mogą bowiem stracić ważność. Bon musi zostać aktywowany maksymalnie w terminie 4 miesięcy od daty jego otrzymania (bony są ważne przez 2 miesiące, ale ich termin ważności może zostać przedłużony o dodatkowe 2 miesiące), a następnie zrealizowany w terminie 6 miesięcy.

#euipo #finansowanie #komisja europejska #prawo autorskie #wzór przemysłowy #znak towarowy

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

 • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
 • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.