Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
07.09.2016
FILM, MEDIA & GRY

Jeśli nie GAMEINN to co? Inne formy finansowania produkcji gier wideo

Poza GAMEINN istnieją inne formy finansowania twórców gier wideo. Ich zaletą jest, że mogą być uzyskane bez konieczności notyfikacji i oczekiwania na zakończenie czasochłonnego postępowania prowadzonego w tym zakresie przez Komisję.

 

Jak już pisaliśmy, GAMINN to program korzystający ze zwolnienia z obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Rozporządzenie GBER).

W przypadku pomocy niespełniającej warunków określonych w Rozporządzeniu GBER konieczne jest dokonanie uprzedniej notyfikacji planowanej pomocy do Komisji, na podstawie szczegółowych wytycznych, dotyczących danej kategorii pomocy (np. wytycznych w sprawie pomocy państwa, przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne), a w sytuacji ich braku – bezpośrednio na podstawie przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w tym zwłaszcza na podstawie art. 107 ust. 3 lit. d) TFUE.

 

Pomoc publiczna i regionalna

Warto, aby producenci gier rozważyli ubieganie się o wsparcie publiczne (także w innych formach niż dotacje w programie GAMEINN) w granicach określonych w Rozporządzeniu GBER. W takim przypadku wsparcie może być bowiem uzyskiwane bez konieczności notyfikacji i oczekiwania na zakończenie czasochłonnego postępowania prowadzonego w tym zakresie przez Komisję.

Dla przykładu, w oparciu o Rozporządzenie GBER możliwe jest, pod pewnymi warunkami, otrzymanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak również pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową, na kulturę czy na infrastrukturę lokalną. Pomoc taka może mieć – w zależności od przypadku – charakter pomocy inwestycyjnej (na wytworzenie określonych aktywów) lub pomocy operacyjnej (na pokrycie bieżących kosztów działalności).

finasowanie,gry

W ramach wspomnianego Rozporządzenia GBER możliwe jest uzyskiwanie wsparcia z różnorodnych środków pomocowych przewidzianych w prawie polskim, w tym dotacji (także w ramach innych działań niż GAMEINN) oraz zwolnień podatkowych, w tym zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzanych przez gminy.

Warto jednak w każdym takim przypadku szczegółowo przeanalizować zakres planowanej działalności, gdyż pewne przedsięwzięcia mogą być wyłączone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie przepisów krajowych. Dla przykładu, w specjalnych strefach ekonomicznych nie można uzyskać wspomnianego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług licencyjnych, związanych z nabywaniem praw do korzystania z określonych gier komputerowych, czy nabywaniem praw do korzystania z określonych programów komputerowych.

 

„Kreatywna Europa”, czyli gdzie jeszcze szukać finansowego wsparcia

W końcu warto wskazać na inne zatwierdzone źródło finansowania produkcji gier wideo, tj. program Kreatywna Europa MEDIA oparty na Rozporządzeniu Nr 1295/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 11 grudnia 2013 r., ustanawiające program „Kreatywna Europa”.

W ramach Programu istnieje możliwość wsparcia producentów gier wideo w rozwijaniu projektów o wysoce innowacyjnej treści i dobrej jakości rozgrywce, z potencjałem umożliwiającym rozpowszechnianie w Europie i poza nią. Jest też szansa na poprawienie konkurencyjności branży gier wideo na rynkach europejskich i międzynarodowych, dzięki umożliwieniu zachowania własności intelektualnej przez europejskich twórców. Ogłoszenie kolejnego naboru planowane jest wstępnie na koniec trzeciego kwartału 2016 r.

W ramach poprzedniego naboru wniosków, zakończonego w marcu 2016 r., wnioskodawcy mogli zgłaszać propozycje developmentu koncepcji i projektu (działania dzięki którym koncepcja ma doprowadzić do powstania prototypu nadającego się do gry lub wersji testowej) gry wideo o wysoce innowacyjnej i kreatywnej fabule, zaprojektowanej dla wykorzystania komercyjnego na komputerach osobistych (PC), konsolach, urządzeniach mobilnych, tabletach, smartfonach i innych technologiach.

#finansowanie #gry #innowacje #nowe technologie

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.