Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
02.02.2015
FILM, MEDIA & GRY

(Nie)straszne skutki braku rejestracji

W ostatnim poście wskazywaliśmy, że założenie i prowadzenie bloga może wiązać się z obowiązkiem jego rejestracji w rejestrze dzienników i czasopism. W tym miejscu chcemy natomiast zwrócić uwagę, że zignorowanie obowiązku rejestracji może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.


Ustawa prawo prasowe przewiduje bowiem sankcje za brak rejestracji i  – wbrew temu co mogłoby się wydawać –  nie są to „martwe przepisy”.

Zgodnie z art. 45 ustawy prawo prasowe wydawanie dziennika lub czasopisma (a blog, jak pisaliśmy wcześniej może być za nie uznany), bez rejestracji podlega karze grzywny.

Warto tu zauważyć, że obecnie ustawa nie przewiduje już odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji. Jeszcze do niedawna niedopełnienie tego obowiązku było zagrożone sankcją karną w postaci grzywny lub ograniczenia wolności. Co ciekawe, kara ta nie istniała tylko „na papierze”, ale w praktyce była  orzekana przez sądy.

Nad kwestią odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 45 pr. pras. pochylił się Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 14 grudnia 2011 r. (sygn. SK 42/09), Trybunał uznał, że:

odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązku rejestracji dziennika lub czasopisma jest nieproporcjonalnym i nadmiernym środkiem, godzącym w wolność wypowiedzi prasowej. Ze względu na stan faktyczny sprawy, której dotyczyła skarga konstytucyjna, w swoim wyroku Trybunał odniósł się jednak wyłącznie do tradycyjnej „drukowanej” prasy. Wskazał jednak ustawodawcy na pilną potrzebę zmiany ustawy Prawo prasowe, jako nieprzystającej do współczesnych form działalności prasy wynikających m.in. z postępu technologicznego.

W związku z tym, w lipcu 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo prasowe, która nie przewiduje już sankcji karnych z tytułu braku rejestracji dzienników lub czasopism, bez względu na ich formę.

Czy to oznacza, że nie mamy się już czego obawiać, jeśli „zapomnimy” zarejestrować naszego bloga?

Nie do końca. Wprawdzie nie grożą nam już prace społeczne, ale brak rejestracji uznawany jest, w myśl art. 45 pr. pras. za wykroczenie zagrożone karą grzywny, która może wynieść od 20 do 5.000 złotych.

 

 

#blog #internet #media #odpowiedzialność #prasa #trybunał konstytucyjny

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

  • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
  • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.