Ten blog korzysta z plików cookies na zasadach określonych tutaj
Zamknij
12.05.2023
MARKA & DESIGN

Fundusz MŚP, czyli dotacje na ochronę praw własności przemysłowej

Tegoroczna edycja Funduszu UE na rzecz MŚP pozwala na uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej – w tym rejestrację znaków towarowych, wzorów i patentów – za około 1/4 kosztów urzędowych.

Fundusz MŚP Ideas Powered for business na 2023 rok

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Program został zainicjowany przez Komisję Europejską, zaś realizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Fundusz MŚP zapewnia wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w UE w celu ochrony ich praw własności intelektualnej. MŚP mogą ubiegać się o bony, które umożliwiają częściowy zwrot opłat uiszczonych w ramach postępowań rejestracyjnych praw własności przemysłowej.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w ramach Funduszu MŚP obejmuje różne opłaty urzędowe związane z ochroną przedmiotów własności przemysłowej. Wysokość możliwej dotacji zależy od rodzaju usługi lub prawa, z którymi wiążą się dane opłaty.

W przypadku wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan):

 • można ubiegać się o zwrot 90% kosztów usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan) świadczonej przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej UE;
 • maksymalna dotacja dla jednego MŚP na działania związane ze wstępną diagnostyką własności intelektualnej (IP Scan) wynosi 1350 EUR.

W przypadku znaków towarowych i wzorów:

 • można ubiegać się o zwrot 75% kosztów zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub wzoru, dodatkowych opłat za klasy oraz opłat za rozpatrzenie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
 • można ubiegać się o zwrot 75% opłat za zgłoszenie krajowego lub regionalnego znaku towarowego lub wzoru, dodatkowych opłat za klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji;
 • można ubiegać się o zwrot 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE; opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia;
 • maksymalna dotacja dla jednego MŚP na działania związane ze znakami towarowymi i wzorami wynosi 1000 EUR.

W przypadku patentów:

 • można ubiegać się o zwrot 75% kosztów opłat za „sprawozdanie z badania stanu techniki”; takie sprawozdanie na całym świecie przygotowuje się przed dokonaniem zgłoszenia patentowego i musi ono zostać sporządzone przez krajowy urząd ds. własności intelektualnej państwa członkowskiego UE;
 • można ubiegać się o zwrot 75% kosztów etapu poprzedzającego przyznanie patentu (zgłoszenie, poszukiwania i rozpatrzenie), opłat za przyznanie i publikację w przypadku ochrony krajowej w państwie członkowskim UE;
 • można ubiegać się o zwrot 75% kosztów opłat za zgłoszenie i poszukiwania w przypadku patentów europejskich złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO); wyłączono wszystkie inne opłaty za patent europejski;
 • maksymalna dotacja dla jednego MŚP na działania związane z patentami wynosi 1500 EUR.

W przypadku wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin:

 • można ubiegać się o zwrot 50% kosztów opłaty za wniosek online o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin (na szczeblu UE);
 • maksymalna dotacja dla jednego MŚP na wniosek online dotyczący wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin wynosi 225 EUR.


Do kiedy?

Program będzie realizowany do 8 grudnia 2023 roku.

Fundusz MŚP na 2023 r. dysponuje jednak ograniczonymi środkami (początkowa pula środków przeznaczonych na dotacje wynosiła 27,1 mln EUR). Jeżeli środki zostaną wyczerpane, wnioski zostaną zamknięte przed wskazanym terminem. Dotacje przyznawane są według kolejności zgłoszeń.


Wniosek o przyznanie bonu i wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się za pośrednictwem Konta Funduszu MŚP. Można tego dokonać samodzielnie lub przez pełnomocnika, tzw. „przedstawiciela zewnętrznego”. Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

 • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT;
 • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przedsiębiorstwu przez właściwy organ krajowy;
 • w przypadku działania przez pełnomocnika (np. adwokata) – odpowiednie oświadczenie.


Ile mam czasu na wykorzystanie bonu?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji od EUIPO i odpowiednich bonów, należy złożyć wniosek o co najmniej jedno działanie (np. zgłoszenie jednego znaku towarowego) i zapłacić za nie przed wygaśnięciem ważności bonu.

Dotacje i bony mogą bowiem stracić ważność. Bon musi zostać aktywowany maksymalnie w terminie 4 miesięcy od daty jego otrzymania (bony są ważne przez 2 miesiące, ale ich termin ważności może zostać przedłużony o dodatkowe 2 miesiące), a następnie zrealizowany w terminie 6 miesięcy.

#euipo #FunduszMŚP #SMEFund #trademarks

Chcesz być informowany o najnowszych wpisach na blogu?

 • - Podaj adres e-mail i otrzymuj informację o nowym wpisach na blogu SKP/IPblog prosto na Twoją skrzynkę
 • - Nie będziemy wysłać Ci spamu

Administratorem Twoich danych osobowych jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza SKP w innych celach niż ujęte w Regulaminie Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.